ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора”, кани своите членове на  събрание, което ще се проведе на 04.11.2019 г.  в Заседателната зала на Община Нова Загора от 17.00 часа. Събранието ще протече при следния дневен ред: Определяне … Continued