Съобщение за провеждане на обществено обсъждане на Стратегия за местно развитие

Уведомяваме всички заинтересовани страни, че на 11.05.2016 г. от 10.00 ч. в Клуб на дейците на културата, гр. Нова Загора, ще се проведе обществено обсъждане на Стратегия за местно развитие, в изпълнение на проект „Повишаване капацитета за местно развитие, чрез … Continued

Обществено обсъждане в гр. Нова Загора

Уведомяваме всички заинтересовани страни, че на 12.04.2016 г. от 10.00 ч. в Клуб на дейците на културата, гр. Нова Загора, ще се проведе обществено обсъждане във връзка с изготвяне на Стратегия за местно развитие, в изпълнение на проект „Повишаване капацитета … Continued