Съобщение за провеждане на информационна среща в с. Омарчево

Уведомяваме всички заинтересовани страни, че на 22.04.2016 г. от 10.00 ч. в Клуб на пенсионера, с. Омарчево, ще се проведе информационна среща за селата Омарчево, Полско Пъдарево и Питово, в изпълнение на проект „Повишаване капацитета за местно развитие, чрез създаване … Continued

Съобщение за провеждане на информационна среща в с. Коньово

Уведомяваме всички заинтересовани страни, че на 21.04.2016 г. от 10.00 ч. в Клуб на пенсионера, с. Коньово, ще се проведе информационна среща за селата Коньово, Съдиево и Каменово, в изпълнение на проект „Повишаване капацитета за местно развитие, чрез създаване на … Continued

Съобщение за провеждане на информационна среща в с. Млекарево

Уведомяваме всички заинтересовани страни, че на 20.04.2016 г. от 10.00 ч. в Клуб на пенсионера, с. Млекарево, ще се проведе информационна среща, в изпълнение на проект „Повишаване капацитета за местно развитие, чрез създаване на МИГ – Нова Загора” към подмярка … Continued

Съобщение за провеждане на информационна среща в с. Асеновец

Уведомяваме всички заинтересовани страни, че на 19.04.2016 г. от 10.00 ч. в Клуб на пенсионера, с. Асеновец, ще се проведе информационна среща за селата Асеновец, Брястово, Караново, Крива круша и Кортен, в изпълнение на проект „Повишаване капацитета за местно развитие, … Continued

Информационна среща в с. Кортен

Уведомяваме всички заинтересовани страни, че на 08.04.2016 г. от 10.00 ч. в Пенсионерски клуб, с. Кортен, ще се проведе информационна среща за с. Баня, с. Асеновец, с. Ценино и с. Съдийско поле във връзка с изпълнение на Проект „Повишаване капацитета … Continued

Информационна среща в с. Любенова махала

Уведомяваме всички заинтересовани страни, че на 06.04.2016 г. от 10.00 ч. в Пенсионерски клуб, с. Пет могили, ще се проведе информационна среща  за с. Пет могили, Новоселец и с. Радецки във връзка с изпълнение на Проект „Повишаване капацитета за местно … Continued

Съобщение за информационна среща в гр. Нова Загора

Уведомяваме всички заинтересовани страни, че на 05.04.2016 г. от 10.00 ч. в Клуб на дейците на културата, гр. Нова Загора, ще се проведе информационна среща във връзка с изпълнение на Проект „Повишаване капацитета за местно развитие, чрез създаване на МИГ … Continued