Първи сключен договор по мярка 4.1

Във връзка със Заповед № 03-РД/1516 от 15.06.2020 г. на г-н Васил Грудев, Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ за одобрение на проведена от СНЦ „МИГ – Нова Загора“ процедура за подбор на проектни предложения „СВОМР на МИГ – Нова Загора … Continued