Съобщение за провеждане на анкета

Уважаеми съграждани, Вашето мнение е от значение за изготвянето на Стратегия на МИГ – Нова Загора във връзка с изпълнение на проект „Повишаване капацитета за местно развитие, чрез създаване на МИГ – Нова Загора” към подмярка 19.1  „Помощ за подготвителни … Continued