П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 30.01.2023 г. от 16:00 часа в офиса на Сдружението. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Назначаване на служител по … Continued

П О К А Н А

Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 26.01.2023 г. от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Нова Загора при … Continued

П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 11.01.2023 г. от 16:00 часа в офиса на Сдружението. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Свикване на редовно годишно … Continued

П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 21.12.2022 г. от 11:30 часа в офиса на Сдружението. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Промяна срок за прием … Continued

ДО ЕЛЕНА СТОЯНОВА АРАБАДЖИЕВА                                             РАДКА ИВАНОВА ИЛИЕВА                                                                           ЕТ „ДОБРЕВ КОМЕРС-Добри Добрев-Еленка Петрова“ ЕТ „МАДИ-МАРИЯ ВАСИЛЕВА“, Членове на УС на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – НОВА ЗАГОРА“ П О К А Н А За свикване на заседание на УС … Continued