ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група Нова Загора – Сливен“ кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 22.03.2024 г. от 14:00 часа в офиса на Сдружението. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Членовете на Сдружението … Continued