Популяризиране на подхода ВОМР и график за предстоящи мероприятия

Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора”, уведомява всички граждани и заинтересовани страни за предстояща информационна кампания, във връзка с популяризирането на подхода ВОМР и процеса на разработване на новата Стратегия по проект  № BG06RDNP001-19.610-0028 „Помощ за … Continued

На 04.05.2023г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет се състоя обществено обсъждане по повод промяна на споразумение № РД 50-151/21.10.2016 г. на стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Нова Загора“

На 04.05.2023 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет се състоя обществено обсъждане по повод промяна на споразумение №РД 50-151/21.10.2016 г. на стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Нова Загора“. На срещата присъстваха г-жа Галя Захариева – Председател … Continued