Поредната добра новина за жителите на територията на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“

Беше подписан Административен договор между Община Нова Загора и Държавен фонд „Земеделие“ през „Местна инициативна група – Нова Загора“ по процедура BG06RDNP001-19.164-S3 „МИГ – Нова Загора_М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. … Continued

П О К А Н А

             УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора”, кани своите членове на  събрание, което ще се проведе на 23.06.2021 г.  в офиса на Сдружението от 17:30 часа. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Обсъждане на постъпили … Continued

Успешно реализиран проект на Община Нова Загора по сключен договор за безвъзмездно финансиране по сключен договор с Държавен фонд „Земеделие“ и СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора“

С песни, танци и спортна надпревара между ученици на НУ „Любен Каравелов“ и СУ „Христо Ботев“, днес бе открита обновената централна алея на Градския парк. Реализираният проект е по подписан договор за безвъзмездно финансиране между Община Нова Загора, Държавен фонд … Continued