Списък на членовете на Колективния върховен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ – процентно съотношение, актуален към 22.02.2024 г.

Списък на членовете на Колективния върховен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ – актуален към 06.02.2024 г.


Списък на членовете на Колективния върховен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ – процентно съотношение, актуален към 25.01.2024 г.

Списък на членовете на Колективния върховен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ – актуален към 25.01.2024 г.


Списък на Членовете на Колективния върховен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“- процентно съотношение, актуален към 26.01.2023 г.

Списък на членовете на Колктивния върховен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, актуален към 26.01.2023 г.


Списък на Колективния върховен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“- процентно съотношение, актуален към 26.10.2022 г.

Списък на членовете на Колективния върховен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, актуален към 26.10.2022 г.

Списък на членовете на Колективния върховен орган на СНЦ „МИГ-Нова Загора“, актуален към 19.08.2022 г.

Списък КВО – процентно съотношение – 07.07.2022 г.

Списък на членовете на Колективния върховен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, актуален към 07.07.2022 г.

Списък КВО – процентно съотношение – 01.07.2022 г.

Списък на членовете на Колективния върховен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, актуален към 01.07.2022 г.

Списък на членовете на Колективния върховен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, актуален към 03.05.2022 г.

Списък на членовете на Колективния върховен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“

Актуален списък на членовете на Колективния върховен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ към 29.01.2018 г.

Актуален списък на членовете на Колективния върховен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ към 30.11.2018 г. 

Актуален списък на членовете на Колективния върховен орган към 29.01.2019 г.

Актуален списък на членовете на Колективния върховен орган към 01.08.2019 г.

Актуален списък на членовете на Колективния върховен орган към 20.08.2019 г.

Актуален списък на членовете на Колективния върховен орган към 09.09.2019 г. 

Актуален списък на членовете на Колективния върховен орган към 06.01.2020 г.

Актуален списък на Колективния върховен орган към 27.01.2020 г.

Актуален списък на Колективния върховен орган към 27.07.2020 г.

Актуален списък на Колективния върховен орган към 20.08.2020 г.

Актуален списък на Колективния върховен орган към 10.09.2020 г.

Актуален списък на Колективния върховен орган към 05.10.2020 г.

Актуален списък на Колективния върховен орган към 27.01.2021 г.

Актуален списък на Колективния върховен орган към 23.02.2021 г.

Актуален списък на Колективния върховен орган към 22.04.2021 г.

Актуален списък на Колективния върховен орган към 11.05.2021 г.

Списък на Колективния върховен орган към 30.09.2021 г.

Актуален списък на Колективния върховен орган към 30.09.2021 г., актуализиран с включени новоприети членове на Колективния върховен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“

Актуален списък на Колективния върховен орган към 31.01.2022 г.