Протокол № 2/22.02.2024 г. от събрание на Колективниявърховен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 1/25.01.2024 г. от събрание на Колективния върховен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 2/05.05.2023 г. от събрание на Колективния върховен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 1/26.01.2023 г. от Събрание на Колективния върховен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 4/26.10.2022 г. на Общо събрание на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 3/19.08.2022 г. на Общо събрание на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 2/01.07.2022 г. на Общо събрание на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 1/31.01.2022 г. на Общо събрание на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 3/30.09.2021 г. на Общо събрание на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 2/11.05.2021 г. от Общо събрание на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 1/27.01.2021 г. от Общо събрание на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 9/ 27.07.2020 г. от Общо събрание на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 8 / 27.01.2020 г. от Общо събрание на МИГ


Протокол № 7 / 09.09.2019 г. от Общо събрание на МИГ


Протокол № 6 / 29.01.2019 г. от Общо събрание на МИГ


Протокол № 5 / 26.03.2018 г. от Общо събрание на МИГ


Протокол № 4 / 29.01.2018 г. от Общо събрание на МИГ


Протокол № 3 / 27.01.2017 г. от Общо събрание на МИГ


Протокол № 2 / 03.11.2016 г. от Общо събрание на МИГ


Протокол № 1 / 26.05.2016 г. от Общо събрание на МИГ


Учредителен протокол от 05.05.2016 г.