Отвори врати Спортен комплекс за тенис в гр. Нова Загора

Днес, 08.07.2021 г. бе тържествено открит Спортен комплекс за тенис в гр. Нова Загора, по сключен договор на Община Нова Загора и Държавен фонд „Земеделие“ през СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора“. Проектът е финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и бе реализиран за по- малко от година, като старт на ремонтните дейности беше даден на 06.08.2020 г..

На официалното откриване присъстваха кметът на Общината Николай Грозев и неговият екип, Председателят на УС на „МИГ – Нова Загора“ и заместник кмет – г-жа Светла Стоянова, г-н Маргарит Тодоров – Председател на Общински съвет, г-жаДесислава Танева – бивш министър на земеделието, храните и горите, общински съветници, експерти и специалисти от Общинска администрация, спортни деятели и много граждани.

След водосвета за благоденствие и успехи на младите тенисисти и всички новозагорски деца, отслужен от свещеник Иван Стоянов – архиерейски наместник на гр. Нова Загора, трикольорната лента бе прерязана от кмета Николай Грозев, Стоян Шатов – дългогодишен треньор и основател на Тенис клуб „Нова Загора” и Десислава Танева – бивш министър на земеделието.

Всички присъстващи имаха възможността да разгледат спортния комплекс и да наблюдават демонстративни тенис срещи на талантливите новозагорски тенисисти, като честта да хвърли жребият за полетата бе на кмета на общината Николай Грозев.

Изграденият спортен комплекс се състои от три игрища за тенис за учебно-тренировъчна дейност и спомагателна спортна сграда. Тенис кортовете са с червена настилка и стандартни размери. Спомагателната сграда е симетрична и в нея са разположени лекарски кабинет, помещение за треньора, складово помещение, съблекални за трениращите с общ капацитет 30 човека и остъклена зона за наблюдение, релакс и експозиции.