Изменен индикативен график, актуален към 19.05.2021 г., за прием по мерки от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Нова Загора“ за 2021 г.

Индикативен график за прием по мерки от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Нова Загора“ за 2021 г.

Изменен индикативен график, актуален към 01.07.2020 г., за прием по мерки от Стратегия за ВОМР на „МИГ – Нова Загора“ за 2020 г.

Изменен индикативен график, актуален към 28.05.2020 г., за прием по мерки от Стратегия за ВОМР на „МИГ – Нова Загора“ за 2020 г.

Индикативен график за прием по мерки от Стратегия за ВОМР на „МИГ – Нова Загора“ за 2020 г.

Индикативен график за прием по мерки от Стратегия за ВОМР на „МИГ – Нова Загора“ за 2019 г.

Индикативен график за прием по мерки от Стратегия за ВОМР на „МИГ – Нова Загора“ за 2018 г.

Индикативна годишна програма за 2019 г.

Изменена индикативна годишна програма за 2018 г.

Индикативна годишна програма за 2018 г.

Изменена индикативна годишна програма за 2017 г.

Индикативна годишна програма за 2017 г.