Индикативен график за прием по мерки от Стратегията за ВОМР на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВА ЗАГОРА – СЛИВЕН“ за 2024 г.

Изменен Индикативен график за прием по мерки от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Нова Загора“ за 2023 г., актуализиран след Решение на КУО.

Изменен Индикативен график за прием по мерки от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Нова Загора“ за 2023 г., актуализиран на 09.06.2023 г.

Индикативен график за прием по мерки от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Нова Загора“ за 2023 г., приет на заседание на Управителен съвет – 21.12.2022 г.

Индикативен график за прием по мерки от Стратегията за ВОМР на “МИГ – Нова Загора“ за 2022 г., актуализиран на 05.08.2022 г.

Индикативен график за прием по мерки от Стратегията за ВОМР на ‘МИГ – Нова загора“ за 2022 г., актуализиран 09.02.2022 г.

Индикативен график за прием по мерки от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Нава Загора“ за 2022 г.,с включени допълнителни финансови средства, актуализиран след подписване на допълнително споразумение № РД 50-151/07.10.2021 г.

Индикативен график за прием по мерки от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Нова Загора“ за 2021 г., с включени допълнителни финансови средства, актуализиран след подписване на допълнително споразумение № РД 50-151/07.10.2021 г.

Индикативен график за прием по мерки от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Нова Загора“ за 2022 г.

Изменен индикативен график, актуален към 13.08.2021 г., за прием по мерки от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Нова Загора“ за 2021 г.

Изменен индикативен график, актуален към 19.05.2021 г., за прием по мерки от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Нова Загора“ за 2021 г.

Индикативен график за прием по мерки от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Нова Загора“ за 2021 г.

Изменен индикативен график, актуален към 01.07.2020 г., за прием по мерки от Стратегия за ВОМР на „МИГ – Нова Загора“ за 2020 г.

Изменен индикативен график, актуален към 28.05.2020 г., за прием по мерки от Стратегия за ВОМР на „МИГ – Нова Загора“ за 2020 г.

Индикативен график за прием по мерки от Стратегия за ВОМР на „МИГ – Нова Загора“ за 2020 г.

Индикативен график за прием по мерки от Стратегия за ВОМР на „МИГ – Нова Загора“ за 2019 г.

Индикативен график за прием по мерки от Стратегия за ВОМР на „МИГ – Нова Загора“ за 2018 г.

Индикативна годишна програма за 2019 г.

Изменена индикативна годишна програма за 2018 г.

Индикативна годишна програма за 2018 г.

Изменена индикативна годишна програма за 2017 г.

Индикативна годишна програма за 2017 г.