Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 за 2016 г.

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 за 2017 г.

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 за 2018 г.

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 за 2019 г.

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 за 2020 г.

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 за 2021 г.

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 за 2022 г.

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 за 2023 г.


Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.4 за 2016 г.

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.4 за 2018 г.

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.4 за 2019 г.

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.4 за 2020 г.

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.4. за 2021 г.

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.4 за 2022 г.

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.4 за 2023 г.