Първа конференция след учредяването на МИГ – Нова Загора

На 13 април от 10 часа в Клуба на дейците на културата, гр. Нова Загора се проведе първата конференция по проект „Повишаване капацитета за местно развитие, чрез създаване на МИГ – Нова Загора” към подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” … Continued

Учредяване на МИГ – Нова Загора

На 15 февруари от 14 часа в залата на Общински съвет се проведе учредително събрание на сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група – Нова Загора (МИГ-Нова Загора) – една от  основните стъпки при реализирането на проект на Община Нова … Continued