Съобщение за провеждане на работна среща в с. Бял кладенец

Уведомяваме всички заинтересовани страни, че на 15.04.2016 г. от 10.00 ч. в Клуб на пенсионера, с. Бял кладенец, ще се проведе работна среща за с. Бял кладенец, Новоселец, Радецки и с. Млекарево, в изпълнение на проект „Повишаване капацитета за местно … Continued

Съобщение за провеждане на работна среща в с. Научене

Уведомяваме всички заинтересовани страни, че на 14.04.2016 г. от 10.00 ч. в Клуб на пенсионера, с. Научене, ще се проведе работна среща за с. Научене и с. Каменово, в изпълнение на проект „Повишаване капацитета за местно развитие, чрез създаване на … Continued