ПОКАНА

Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 05.05.2023 г. от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Нова Загора при … Continued

ПОКАНА

Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на 27.07.2020 г. от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Нова Загора при … Continued

Покана

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ на СНЦ  „МИГ – Нова Загора“ Управителният съвет на „МИГ – Нова Загора“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1 от Устава на сдружението свиква Общо събрание на  26.03.2018 г. … Continued

Покана за годишно общо събрание

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ на СНЦ  „ МИГ – Нова Загора“ Управителният съвет на „МИГ – Нова Загора“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на  29.01.2018 … Continued

Проведе се първото Общо събрание на МИГ – Нова Загора за 2017 г.

     На 27.01.2017 г. в Заседателната зала на Община Нова Загора се проведе Годишно редовно събрание на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“. Присъстваха всичките 32 членове. Бяха обсъдени и приети –  годишният счетоводен отчет за 2016 г.,  доклада … Continued

ПОКАНА за годишно общо събрание

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ „Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони“, МИГ – Нова Загора   П О К А Н А         УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна … Continued

ПОКАНА

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ на Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „Местна инициативна група – Нова Загора”                Управителният съвет на „Местна инициативна група – Нова Загора”, на основание чл. 26 … Continued