Обществено обсъждане на Стратегия за местно развитие по подхода ВОМР на МИГ – Нова Загора

На 11 май 2016 г. от 10 часа в клуба на дейците на културата се проведе обществено обсъждане на Стратегия за местно развитие по подхода Водено от общностите местно развитие ( ВОМР) на Местна инициативна група – Нова Загора. Подготовката … Continued