ПОКАНА

П О К А Н А              УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора”, кани своите членове на  събрание , което ще се проведе на 08.07.2019 г.  в Заседателната зала на Община Нова Загора от 17:30 часа. … Continued