МИГ – Нова Загора обявява прием по мярка 4.1

„Местна инициативна група – Нова Загора“ обявява прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване „МИГ –Нова Загора_М 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, финансирана по Програмата за развитие на селските райони … Continued

ПОКАНА

П О К А Н А              УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора”, кани своите членове на  събрание , което ще се проведе на 08.07.2019 г.  в Заседателната зала на Община Нова Загора от 17:30 часа. … Continued