Провеждане на информационни и обучителни мероприятия за 2020 г. от Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“

Уведомяваме всички заинтересовани страни за провеждането на следните информационни и обучителни мероприятия за 2020 г. от Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“ във връзка с изпълнението на Споразумение № РД50-151/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките … Continued

Провеждане на информационна кампания в с. Съдиево

Уведомяваме всички заинтересовани страни, че на 31.03.2016 г. от 10.00 ч. в Пенсионерски клуб с. Съдиево ще се проведе информационна кампания за с. Съдиево, с. Коньово и с. Каменово във връзка с изпълнение на проект „Повишаване капацитета за местно развитие, … Continued

Провеждане на информационна кампания в с. Стоил войвода

Уведомяваме всички заинтересовани страни, че на 29.03.2016 г. от 10.00 ч. в Пенсионерски клуб с. Стоил войвода ще се проведе информационна кампания за с. Стоил войвода, с. Загорци, Събрано и с. Езеро, във връзка с изпълнение на проект „Повишаване капацитета … Continued

Проведе се информационна кампания в гр. Нова Загора

На 25 март 2016 г. от 10.00 ч. в Клуба на дейците на културата гр. Нова Загора се проведе първата информационна кампания по проект „Повишаване капацитета за местно развитие, чрез създаване на МИГ – Нова Загора” към подмярка 19.1  „Помощ … Continued

Провеждане на информационна кампания в гр. Нова Загора

Уведомяваме всички заинтересовани страни, че на 25.03.2016 г. от 10.00 ч.  в Клуб на дейците на културата, гр. Нова Загора ще се проведе информационна кампания във връзка с изпълнение на Проект „Повишаване капацитета за местно развитие, чрез създаване на МИГ … Continued