Сдружение „МИГ – Нова Загора” обявява конкурс за избор на външни експерти – оценители

Във връзка със Споразумение № РД50-151/21.10.2016 г., Регламент № 966/2012г., ПМС № 162/05.07.2016 г. и на основание Заповед № 04/07.09.2017 г. на Председателя на УС на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” във връзка с необходимостта от наемане на … Continued