Покана за годишно общо събрание

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ на СНЦ  „ МИГ – Нова Загора“ Управителният съвет на „МИГ – Нова Загора“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на  29.01.2018 … Continued

ПОКАНА за годишно общо събрание

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ „Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони“, МИГ – Нова Загора   П О К А Н А         УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна … Continued