Срещи с представители на НПО и бизнеса в община Нова Загора

През месец януари бяха организирани и проведени две официални информационни срещи във връзка с изпълнението на инициативата на Община Нова Загора за създаването на Местна инициативна група – Нова Загора с цел популяризирането й и съгласуването на работата по проект … Continued