Провеждане на информационни и обучителни мероприятия за 2018 г. от Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“

Уведомяваме всички заинтересовани страни за провеждането на следните информационни и обучителни мероприятия за 2018 г. от Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“ във връзка с изпълнението на Споразумение № РД50-151/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките … Continued

Съобщение за провеждане на обществено обсъждане на Стратегия за местно развитие

Уведомяваме всички заинтересовани страни, че на 11.05.2016 г. от 10.00 ч. в Клуб на дейците на културата, гр. Нова Загора, ще се проведе обществено обсъждане на Стратегия за местно развитие, в изпълнение на проект „Повишаване капацитета за местно развитие, чрез … Continued

Съобщение за провеждане на обучителна сесия с местни лидери

Във връзка с изпълнението на проект „Повишаване капацитета за местно развитие, чрез създаване на МИГ – Нова Загора” към подмярка 19.1  „Помощ за подготвителни дейности” по подхода „Водено от общностите местно развитие” на Програмата за развитие на селските райони за … Continued

Съобщение за провеждане на конференция в гр. Нова Загора

Уведомяваме всички заинтересовани страни, че на 26.04.2016 г. от 10.00 ч. в Клуб на дейците на културата, гр. Нова Загора, ще се проведе конференция, в изпълнение на проект „Повишаване капацитета за местно развитие, чрез създаване на МИГ – Нова Загора” … Continued

Съобщение за провеждане на информационна среща в с. Омарчево

Уведомяваме всички заинтересовани страни, че на 22.04.2016 г. от 10.00 ч. в Клуб на пенсионера, с. Омарчево, ще се проведе информационна среща за селата Омарчево, Полско Пъдарево и Питово, в изпълнение на проект „Повишаване капацитета за местно развитие, чрез създаване … Continued

Съобщение за провеждане на информационна среща в с. Коньово

Уведомяваме всички заинтересовани страни, че на 21.04.2016 г. от 10.00 ч. в Клуб на пенсионера, с. Коньово, ще се проведе информационна среща за селата Коньово, Съдиево и Каменово, в изпълнение на проект „Повишаване капацитета за местно развитие, чрез създаване на … Continued

Съобщение за провеждане на информационна среща в с. Млекарево

Уведомяваме всички заинтересовани страни, че на 20.04.2016 г. от 10.00 ч. в Клуб на пенсионера, с. Млекарево, ще се проведе информационна среща, в изпълнение на проект „Повишаване капацитета за местно развитие, чрез създаване на МИГ – Нова Загора” към подмярка … Continued