ПОКАНА

        Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – НОВА ЗАГОРА” с ЕИК 177020504 – със седалище и адрес на управление гр. Нова Загора, със свое решение протокол № 3 от 06.02.2024 г. взето на основание чл. … Continued

ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 06.02.2024 г. от 14:00 часа в офиса на Сдружението. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Членовете на Сдружението могат … Continued

ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 31.01.2024 г. от 14:00 часа в офиса на Сдружението. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Членовете на Сдружението могат … Continued

П О К А Н А

Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 25.01.2024 г. от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Нова Загора при … Continued

ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 09.01.2024 г. от 14:00 часа в офиса на Сдружението. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Членовете на Сдружението могат … Continued

П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 08.11.2023 г. от 08:00 часа в офиса на Сдружението. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Членовете на Сдружението могат … Continued

ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 06.10.2023 г. от 14:00 часа в офиса на Сдружението. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Членовете на Сдружението могат … Continued