ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора”, кани своите членове на  събрание, което ще се проведе на 12.04.2023 г.  в офиса на Сдружението от 16:00 часа. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Вземане на решение за … Continued

П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора”, кани своите членове на  събрание, което ще се проведе на 03.04.2023г.  в офиса на Сдружението от 16:30 часа. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Обсъждане на постъпили проектни предложения … Continued

П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 30.01.2023 г. от 16:00 часа в офиса на Сдружението. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Назначаване на служител по … Continued

П О К А Н А

Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 26.01.2023 г. от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Нова Загора при … Continued

П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 11.01.2023 г. от 16:00 часа в офиса на Сдружението. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Свикване на редовно годишно … Continued

П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 21.12.2022 г. от 11:30 часа в офиса на Сдружението. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Промяна срок за прием … Continued