ПОКАНА

Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 05.05.2023 г. от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Нова Загора при … Continued

ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора”, кани своите членове на  събрание, което ще се проведе на 12.04.2023 г.  в офиса на Сдружението от 16:00 часа. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Вземане на решение за … Continued