П О К А Н А

             УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора”, кани своите членове на  събрание, което ще се проведе на 05.08.2022 г.  в офиса на Сдружението от 17:00 часа. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Вземане на решение … Continued