П О К А Н А

Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 31.01.2022 г. от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Нова Загора при … Continued