П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 14.01.2022 г. от 17:30 часа в офиса на Сдружението. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Обсъждане на постъпили проектни … Continued