П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 17.02.2021 г. от 17.00 часа в офиса на сдружението. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Одобрение доклада на КППП … Continued