П О К А Н А

             УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора”, кани своите членове на  събрание, което ще се проведе на 07.12.2020г.  в офиса на Сдружението от 17:00 часа. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Обсъждане на постъпили проектни … Continued

П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 26.11.2020 г. от 17.00 часа в офиса на сдружението. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Одобрение доклада на КППП … Continued