П О К А Н А

             УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на  събрание, което ще се проведе на 11.11.2020г.  в офиса на Сдружението от 17:30 часа. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Обсъждане на постъпили проектни … Continued