П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 28.09.2020 г. от 17.30 часа в офиса на сдружението. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Приемане насоки и образци … Continued