ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора”, кани своите членове на  събрание , което ще се проведе на 21.11.2019 г.  в Заседателната зала на Община Нова Загора от 17:30 часа. Събранието ще протече при следния дневен ред: … Continued