Провеждане на информационни и обучителни мероприятия за 2020 г. от Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“

Уведомяваме всички заинтересовани страни за провеждането на следните информационни и обучителни мероприятия за 2020 г. от Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“ във връзка с изпълнението на Споразумение № РД50-151/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.:

МероприятиеНаселено мястоДатаЧас
1Конференция за най-малко 50 участникагр. Нова Загора, Клуб на дейците на културата08.07.202009:00
2Обучение за местни лидери за най-малко 20 човекагр. Нова Загора, Клуб на дейците на културата09.07.202009:00
3Обучение за местни лидери за най-малко 20 човекагр. Нова Загора, Клуб на дейците на културата10.07.202009:00
4Обучение за най-малко 10 човекас. Съдиево – пенсионерски клуб13.07.202009:00
5Обучение за най-малко 10 човекас. Коньоро – кметство14.07.202009:00
6Обучение за най-малко 10 човекас. Каменово – пенсионерски клуб15.07.202009:00
7Обучение за най-малко 10 човекас. Омарчево – пенсионерски клуб16.07.202009:00
8Обучение за най-малко 10 човекас. Загорци – кметство17.07.202009:00
9Обучение за най-малко 10 човекас. Събрано – пенсионерски клуб20.07.202009:00
10Обучение за най-малко 10 човекас. Караново – пенсионерски клуб21.07.202009:00
11Обучение за най-малко 10 човекас. Научене – кметство22.07.202009:00
12Информационна среща за най-малко 10 човекас. Баня – пенсионерски клуб23.07.202009:00
13Информационна среща за най-малко 10 човекас. Стоил войвода – пенсионерски клуб24.07.202009:00
14Информационна среща за най-малко 10 човекас. Любенова махала – пенсионерски клуб27.07.202009:00
15Информационна среща за най-малко 10 човекас. Полско пъдарево – пенсионерски клуб28.07.202009:00
16Информационна среща за най-малко 10 човекас. Езеро – читалище29.07.202009:00
17Информационна среща за най-малко 10 човекас. Дядово – пенсионерски клуб30.07.202009:00
18Информационна среща за най-малко 10 човекас. Радево – пенсионерски клуб31.07.202009:00
19Информационна среща за най-малко 10 човекас. Млекарево – читалище03.08.202009:00
20Информационна среща за най-малко 10 човекас. Сокол – читалище04.08.202009:00
21Информационна среща за най-малко 10 човекагр. Нова Загора, Клуб на дейците на културата05.08.202009:00
22Конференция за най-малко 50 участникагр. Нова Загора, Клуб на дейците на културата07.08.202009:00