Представители на Колективния управителен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ /КУО/ – процентно съотношение по сектори и пол, актуализирано след събрание на Колективния върховен орган /КВО/ на 26.01.2023 г.

Списък на членовете на Колективния управителен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ /КУО/, актуализиран след проведено събрание на КВО на 26.01.2023 г.

Представители на Колективния управителен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ /КУО/ – процентно съотношение по сектори и пол, актуализирано след събрание на Колективния върховен орган /КВО/ на 26.10.2022 г.

Списък на членовете на Колективния управителен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ /КУО/, актуализиран след проведено събрание на КВО на 26.10.2022 г.

Представители на Колективния управителен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ /КУО/, съдържащ процентно съотношение по сектори и пол – 2022 г.

Списък на членовете на Колективния управителен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, актуален към м. Януари 2022 г.

Представители на Колективния управителен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ /КУО/, съдържащ процентно съотношение по сектори и пол – 2021 г.

Списък на членовете на Колективния управителен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, актуален към м. Януари 2021 г.

Представители на Колективния управителен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ /КУО/, съдържащ процентно съотношение по сектори и пол – 2020 г.

Актуален списък към 06.01.2020 г. на Колективния управителен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“

Представители на Колективния управителен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ /КУО/, съдържащ процентно съотношение по сектори и пол – актуален списък към м. септември 2019 г.

Актуален списък към 09.09.2019 г. на Колективния управителен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“

Представители на Колективния управителен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ /КУО/, съдържащ процентно съотношение по сектори и пол – 2019 г.

Актуален списък на Колективния управителен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“

Представители на Колективния управителен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ /КУО/, съдържащ процентното съотношение по сектори и пол – 2018 г.

Представители на Колективния управителен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ /КУО/, съдържащ процентното съотношение по сектори и пол – 2017 г.

Представители на Колективния управителен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ /КУО/, съдържащ процентното съотношение по сектори и пол – 2016 г.

Списък на членовете на Колективния управителен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“