Списък на членовете на Колективния върховен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“

Актуален списък на членовете на Колективния върховен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ към 29.01.2018 г.

Актуален списък на членовете на Колективния върховен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ към 30.11.2018 г. 

Актуален списък на членовете на Колективния върховен орган към 29.01.2019 г.

Актуален списък на членовете на Колективния върховен орган към 01.08.2019 г.

Актуален списък на членовете на Колективния върховен орган към 20.08.2019 г.

Актуален списък на членовете на Колективния върховен орган към 09.09.2019 г. 

Актуален списък на членовете на Колективния върховен орган към 06.01.2020 г.

Актуален списък на Колективния върховен орган към 27.01.2020 г.

Актуален списък на Колективния върховен орган към 27.07.2020 г.

Актуален списък на Колективния върховен орган към 20.08.2020 г.

Актуален списък на Колективния върховен орган към 10.09.2020 г.

Актуален списък на Колективния върховен орган към 05.10.2020 г.

Актуален списък на Колективния върховен орган към 27.01.2021 г.

Актуален списък на Колективния върховен орган към 23.02.2021 г.

Актуален списък на Колективния върховен орган към 22.04.2021 г.

Актуален списък на Колективния върховен орган към 11.05.2021 г.

Списък на Колективния върховен орган към 30.09.2021 г.

Актуален списък на Колективния върховен орган към 30.09.2021 г., актуализиран с включени новоприети членове на Колективния върховен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“