Протокол № 4/22.03.2024 г. от събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол №3/06.02.2024 г. от събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 2/31.01.2024 г. от събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 1/09.01.2024 г. от събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 11/12.12.2023 г. от събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 10/08.11.2023 г. от събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 9/06.10.2023 г. от събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 8/02.10.2023 г. от събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 7/25.09.2023 г. от събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 6/28.08.2023 г. от Събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 5/09.06.2023 г. от Събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 4/12.04.2023 г. от Събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 3/03.04.2023 г. от Събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“Протокол № 2/30.01.2023 г. от Събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 1/11.01.2023 г. от Събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 9/21.12.2022 г. от Събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 8/11.10.2022 г. от Събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 7/05.08.2022 г. от Събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 6/08.07.2022 г. от Събрание на Управителен съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 5/16.06.2022 г. от Събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 4/31.05.2022 г. от Събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 3/04.03.2022 г. от Събрание на Управителен съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 2/09.02.2022 г. от Събрание на Управителен съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 1/14.01.2022 г. от Събрание на Управителен съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 9/ 10.11.2021 г. от Събрание на Управителен съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 8/ 13.08.2021 г. от Събрание на Управителен съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 7/ 30.07.2021 г.от Събрание на Управителен съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 6/ 23.06.2021 г. от Събрание на Управителен съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 5/ 18.05.2021 г. от Събрание на Управителен съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 4/ 09.04.2021 г. от Събрание на Управителен съвет на СНЦ „МИГ-Нова Загора“


Протокол № 3/ 26.03.2021 г. от Събрание на Управителен съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 2/ 17.02.2021 г. от Събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 1/ 21.01.2021 г. от Събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 40/10.12.2020 г. от Събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 39/07.12.2020 г. от Събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 38/26.11.2020 г. от Събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 37/11.11.2020 г. от Събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 36/12.10.2020 г. от Събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 35/28.09.2020 г. от събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 34/08.09.2020 г. от събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 33/06.08.2020 г. от събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 32/ 04.08.2020 г. от събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 31 / 30.06.2020 г. от събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 30 / 27.05.2020 г. от събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 29 / 28.04.2020 г. от събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 28 / 07.04.2020 г. от събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 27 / 17.03.2020 г. от събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 26 / 18.02.2020 г. от събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 25 / 14.01.2020 г. от събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 24 / 12.12.2019 г. от събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 23 / 21.11.2019 г. от събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 22 / 04.11.2019 г. от събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 21 / 07.10.2019 г. от събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 20 / 15.07.2019 г. от събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 19 / 08.07.2019 г. от събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 18 / 10.04.2019 г. от събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 17 / 06.03.2019 г. от събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ 


Протокол № 16 / 28.12.2018 г. от събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 15 / 30.11.2018 г. от събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 14 / 19.10.2018 г. от събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 13 / 18.10.2018 г. от събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 12 / 06.12.2017 г. от събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 11 / 01.12.2017 г. от събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 10 / 03.09.2017 г. от събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 9 / 09.10.2017 г. от събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 8 / 11.09.2017 г. от събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 7 / 05.09.2017 г. от събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 6 / 05.07.2017 г. от събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 5 / 30.03.2017 г. от събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 4 / 30.01.2017 г. от събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 3 / 30.11.2016 г. от събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 2 / 29.11.2016 г. от събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 1 / 05.05.2016 г. от събрание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“