Протокол № 3/30.09.2021 г. на Общо събрание на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Актуален списък на Колективния върховен орган към 30.09.2021 г., актуализиран с включени новоприети членове на Колективния върховен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Списък на Колективния върховен орган към 30.09.2021 г.


Протокол № 2/11.05.2021 г. от Общо събрание на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Актуален списък на Колективния върховен орган към 11.05.2021 г.


Актуален списък на Колективния върховен орган към 22.04.2021 г.


Актуален списък на Колективния върховен орган към 23.02.2021 г.


Актуален списък на Колективния върховен орган към 27.01.2021 г.

 


Протокол № 1/27.01.2021 г. от Общо събрание на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Актуален списък на Колективния върховен орган към 05.10.2020 г.


Актуален списък на Колективния върховен орган към 10.09.2020 г.


Актуален списък на Колективния върховен орган към 20.08.2020 г.


Актуален списък на Колективния върховен орган към 27.07.2020 г.


Протокол № 9/ 27.07.2020 г. от Общо събрание на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Актуален списък на Колективния върховен орган към 27.01.2020 г.


Актуален списък на членовете на Колективния върховен орган към 06.01.2020 г.


Протокол № 8 / 27.01.2020 г. от Общо събрание на МИГ


Актуален списък на членовете на Колективния върховен орган към 09.09.2019 г. 


Протокол № 7 / 09.09.2019 г. от Общо събрание на МИГ


Актуален списък на членовете на Колективния върховен орган към 20.08.2019 г.


Актуален списък на членовете на Колективния върховен орган към 01.08.2019 г.


Актуален списък на членовете на Колективния върховен орган към 29.01.2019 г.


Актуален списък на членовете на Колективния върховен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ към 30.11.2018 г. 


Актуален списък на членовете на Колективния върховен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ към 29.01.2018 г.


Протокол № 6 / 29.01.2019 г. от Общо събрание на МИГ


Протокол № 5 / 26.03.2018 г. от Общо събрание на МИГ


Протокол № 4 / 29.01.2018 г. от Общо събрание на МИГ


Протокол № 3 / 27.01.2017 г. от Общо събрание на МИГ


Протокол № 2 / 03.11.2016 г. от Общо събрание на МИГ


Списък на членовете на Колективния върховен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Протокол № 1 / 26.05.2016 г. от Общо събрание на МИГ


Учредителен протокол от 05.05.2016 г.