Провеждане на информационни и обучителни мероприятия за 2023 г. от Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“

Във връзка с изпълнението на Споразумение № РД50-151/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“ уведомяваме всички заинтересовани страни за провеждането на следните информационни и обучителни мероприятия за 2023 г.:

МЕРОПРИЯТИЕНАСЕЛЕНО МЯСТОДАТАЧАС
1Обучение за местни лидери за най-малко 20 човекас. Кортен – в  пенсионерски клуб19.7.20239:30
2Обучение за местни лидери за най-малко 20 човекас. Любенец –  в пенсионерски клуб20.7.20239:30
3Информационна среща за най-малко 10 участникас. Брястово –  в пенсионерски клуб21.7.20239:30
4Информационна среща за най-малко 10 участникас. Богданово –  в  пенсионерски клуб24.7.20239:30
5Конференция за най-малко 50 участникагр. Нова Загора – Клуб на дейците на културата25.7.202313:00
6Информационна среща за най-малко 10 участникас. Радево –  в пенсионерски клуб26.7.20239:30
7Информационна среща за най-малко 10 участникас. Сокол –  в читалището27.7.20239:30
8Обучение за най-малко 10 човекас. Бял кладенец –  в пенсионерски клуб28.7.20239:30
9Обучение за най-малко 10 човекас. Новоселец –  в читалището1.8.20239:30
10Обучение за най-малко 10 човекас. Питово – в пенсионерски клуб2.8.20239:30
11Обучение за най-малко 10 човекас. Полско Пъдарево –  в читалището3.8.20239:30
12Обучение за най-малко 10 човекас. Събрано – в пенсионерски клуб4.8.20239:30
13Обучение за най-малко 10 човекас. Омарчево – пред кметство7.8.20239:30
14Обучение за най-малко 10 човекас. Радецки – пред кметство8.8.20239:30
15Обучение за най-малко 10 човекас. Еленово – в кметство9.8.20239:30
16Обучение за най-малко 10 човекас. Ценино – пред кметство10.8.20239:30
17Обучение за най-малко 10 човекас. Загорци – пред кметство11.8.20239:30
18Информационна среща за най-малко 10 участникас. Дядово – пред кметство14.8.20239:30
19Конференция за най-малко 50 участникагр. Нова Загора – Клуб на дейците на културата25.9.202313:00