Провеждане на информационни и обучителни мероприятия за 2021 г. от Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“

Във връзка с изпълнението на Споразумение № РД50-151/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“ уведомяваме всички заинтересовани страни за провеждането на следните информационни и обучителни мероприятия за 2021 г.:

МероприятиеНаселено мястодатачас
1.Обучение за най-малко 10 човекас. Асеновец – в или пред пенсионерски клуб16.9.2021 9:00
2.Обучение за най-малко 10 човекас. Брястово – в или пред пенсионерски клуб17.9.2021 9:00
3.Обучение за най-малко 10 човекас. Караново – в или пред пенсионерски клуб20.9.2021 9:00
4.Обучение за най-малко 10 човекас. Кортен – в или пред пенсионерски клуб21.9.2021 9:00
5.Обучение за най-малко 10 човекас. Баня – в или пред пенсионерски клуб23.9.2021 9:00
6.Обучение за най-малко 10 човекас. Каменово – в или пред пенсионерски клуб24.9.2021 9:00
7.Обучение за най-малко 10 човекас. Съдиево – в или пред пенсионерски клуб27.9.2021 9:00
8.Обучение за най-малко 10 човекас. Коньово – в или пред кметство28.9.2021 9:00
9.Обучение за най-малко 10 човекас. Езеро – в или пред пенсионерски клуб29.9.2021 9:00
10.Обучение за най-малко 10 човекас. Богданово –  в или пред пенсионерски клуб30.9.2021 9:00
11.Обучение за най-малко 10 човекас. Любенец – в или пред пенсионерски клуб1.10.2021 9:00
12.Обучение за най-малко 10 човека   с. Радево – в или пред пенсионерски клуб4.10.2021 9:00
13.Обучение за най-малко 10 човекас. Сокол – в или пред читалище5.10.2021 9:00
14.Обучение за най-малко 10 човекас. Еленово – в или пред читалище6.10.2021 9:00
15.Конференция за най-малко 50 участникагр. Нова Загора – Клуб на дейците на културата7.10.2021 9:00
16.Обучение за местни лидери за най-малко 20 човекагр. Нова Загора – Клуб на дейците на културата8.10.2021 9:00
17.Обучение за местни лидери за най-малко 20 човекагр. Нова Загора – Клуб на дейците на културата11.10.2021 9:00
18.Информационна среща за най-малко 10 участникас. Млекарево – в или пред читалище12.10.2021 9:00
19.Информационна среща за най-малко 10 участникас. Полско Пъдарево – в или пред читалище13.10.2021 9:00
20.Информационна среща за най-малко 10 участникас. Омарчево – в или пред пенсионерки клуб14.10.2021 9:00
21.Информационна среща за най-малко 10 участникас. Пет могили – в или пред пенсионерки клуб15.10.2021 9:00
22.Информационна среща за най-малко 10 участникас. Новоселец – в или пред пенсионерки клуб18.10.2021 9:00
23.Информационна среща за най-малко 10 участникас. Радецки – в или пред пенсионерки клуб19.10.2021 9:00
24.Обучение за местни лидери за най-малко 20 участникагр. Нова Загора, Клуб на дейците на културата20.10.2021 9:00
25.Конференция за най-малко 50 участникагр. Нова Загора, Клуб на дейците на културата21.10.2021 9:00