Обществено обсъждане на стратегията на МИГ – Нова Загора

Колонтитул - НОВИНА - сайт2

Уважаеми съграждани, бенефициенти, представители на местната власт, местния бизнес, нестопанския сектор, местни институции в областта на образованието и културата, социални партньори и жители на община Нова Загора,

Добре дошли във виртуалната банка за идеи, споделяне и обществено обсъждане на Стратегия за местно развитие 2014-2020 г. на МИГ – Нова Загора!

Вашето активно гражданско участие дава възможност да участвате във всички етапи от подготовката и разработването на Стратегията за местно развитие: от формулиране на проблемите и потребностите до идентифициране на целите и приоритетите, които да послужат като фундамент при определяне на приложими мерки от ПРСР 2014-2020, но и такива от Европейските социални и инвестиционни фондове, с цел разработване на многофондова и интегрирана Стратегията за местно развитие.

На това място ще бъдат качвани въпросници, формуляри за обратна връзка, предложения за обсъждане и други документи във връзка с разработване на Стратегията. Всеки документ ще има срок, в който може да отговорите и изпратите на e-mail: mig@mig-novazagora.org или да донесете на място в офиса на МИГ – Нова Загора.

Споделете Вашите интереси и мнение, мотивирайте Вашите предложения, дайте отговор на зададените въпроси, станете част от хората, които ни подкрепят, включете се в процеса на разработване на Стратегията за местно развитие на МИГ – Нова Загора за периода 2014-2020 г.