На 13.10.2022 г. г-жа Светла Стоянова, Председател на УС на СНЦ „Местна инициативна група Нова Загора“ подписа електронно, с квалифициран електронен подпис /КЕП/ договор по процедура BG06RDNP001-19.441 „МИГ-Нова Загора, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти““

Безвъзмездното финансиране в размер на 97 771,66 лв. се предоставя за реализирането на одобрен проект BG06RDNP001-19.441-0001 „Модернизация на производствения процес в предприятието“ на кандидата „Минчеви“ ЕООД.

Основната дейност на фирмата е насочена към сферата на млекобреработването, производството на мляко и млечни продукти и търговия с тях. Мандрата на „Минчеви“ ЕООД е разположена в екологично чист район – с. Кортен, общ. Нова Загора, обл. Сливен, далеч от замърсяването на града. Това повишава значително качеството на крайната продукция. Мандра „Минчеви“ ЕООД е утвърден производител, който е добре познат с качеството на продукцията си, коректност към клиенти и партньори и атрактивни цени. Произвежда кисело мляко, бяло саламурено сирене, кашкавал, извара, суроватъчно масло.

Настоящият бизнес проект касае модернизация на млечно предприятие, съответстващо на европейските стандарти за производство на млечни продукти от собствено производство, опазващо в максимална степен екосистемите в региона на Местна инициативна група – Нова Загора. Безвъзмездното финансиране се отпуска за закупуване на Вакуум опаковаща линия, модел „Intrama Accent“, нарязваща и порционираща машина „Sect 230 CT“ и система за ръчно претегляне и етикетиране, GLP-W, Model GLP-Wmaxx + TYP 18 A-M. В проекта е заложено се да бъде разкрито още едно работно място и да се запазят вече съществуващите.