ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

ПОКАНА

             УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група Нова Загора”, кани своите членове на  събрание, което ще се проведе на 06.03.2019 г.  в Заседателната зала на Община Нова Загора от 17.00 часа. Събранието... READ MORE

ПОКАНА

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ на СНЦ  „МИГ – Нова Загора“ Управителният съвет на „МИГ – Нова Загора“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1 от Устава на... READ MORE

ПОКАНА

              УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора”, кани своите членове на  събрание, което ще се проведе на 28.12.2018 г.  в Заседателната зала на Община Нова Загора от 17.30... READ MORE

МИГ – Нова Загора обявява прием по мярка 7.2

„Местна инициативна група – Нова Загора“ обявява прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване „МИГ –Нова Загора_М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове... READ MORE

ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора”, кани своите членове на  събрание , което ще се проведе на 30.11.2018 г.  в Заседателната зала на Община Нова Загора от 17:30 часа.... READ MORE

Покана

              УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора”, кани своите членове на  събрание, което ще се проведе на 19.10.2018 г.  в Заседателната зала на... READ MORE

Покана

   УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група Нова Загора”, кани своите членове на  събрание , което ще се проведе на 18.10.2018 г.  в Заседателната зала на Община Нова Загора от 17.30 часа.... READ MORE

Провеждане на информационни и обучителни мероприятия за 2018 г. от Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“

Уведомяваме всички заинтересовани страни за провеждането на следните информационни и обучителни мероприятия за 2018 г. от Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“ във връзка с изпълнението на Споразумение № РД50-151/21.10.2016 г. по... READ MORE