МИГ – Нова Загора обявява прием по мярка 4.1

„Местна инициативна група – Нова Загора“ обявява прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване „МИГ –Нова Загора_М 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Обявата, както и необходимите документи за кандидатстване и изпълнение на мярка 4.1 може да намерите тук.