Община Нова Загора

гр. Нова Загора – п. к. 8900

ул. „24 май“ №1

етаж 1, офис № 1

 

телефон:

+359 885 301 971

ИСУН: Никола Петров Николов (N_Nikolov)

инж. Никола Николов

Изпълнителен директор

 

+359 884 702 357

 

ИСУН: 

Експерт по прилагане на СВОМР

 

e-mail: mig@mig-novazagora.org

Работно време

  • Понеделник – Петък
    8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Събота & Неделя
    почивен ден