Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Трети прием със срок за подаване на проектни предложения до 06.04.2020 г. по мярка 7.2 „МИГ – Нова Загора М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“: Заповед № 6/29.04.2020 г. за смяна … Продължете с четенето на Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“