Прием със срок за подаване на проектни предложения до 10.10.2020 г.