Втори прием със срок за подаване на проектни предложения до 31.03.2023 г., 16:30 ч.