Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Първи прием със срок за подаване на проектни предложения до 20.11.2019 г. по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“: Обява за прием по мярка 4.1;Условия за кандидатстване по мярка 4.1;Необходими документи за кандидатстване по мярка 4.1;Документи за информация към условията за … Продължете с четенето на Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“